ii-miejsce-e-gorska-palac-biesa-w-olszanicy

II miejsce E.Górska